• Sepis darovacích, kupních, směnných smluv týkajících se nemovitostí
  • Poradenství při nakládání s nemovitostmi
  • Agenda nájmů bytů i podnikatelských nájmů
  • Právní pomoc při uplatňování zájmů promajímatelů i nájemců
  • Sepis návrhů na vklad věcných práv a jiných podání do katastru nemovitostí
  • Zastupování ve správním řízení před katastrem nemovitostí
  • Poradenství a zastupování ve stavebním řízení

← Zpět na předchozí stránku