• Zakládání obchodních společností a družstev
 • Úpravy zakladatelských dokumentů
 • Transakce s podíly
 • Změny základního kapitálu
 • Corporate governance, poradenství členům orgánů
 • Příprava a řízení valných hromad a členských schůzí družstva
 • Žaloby na neplatnost valných hromad
 • Právní pomoc při uplatňování zájmů akcionářů
 • Koncernové právo, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • Likvidace
 • Soutěžní právo, nekalá soutěž
 • Ochranné známky

← Zpět na předchozí stránku