• Sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkurenčních doložek, dohod o rozvázání pracovního poměru, výpovědí a dalších
  • Vypracování vnitřních předpisů včetně předpisů o odměňování
  • Zastupování ve sporech z ukončení pracovního poměru a z nároku z titulu konkurenčního jednání
  • Uplatňování nároků na náhradu škody v režimu zákoníku práce
  • Posuzování otázek rozhraničení závislé práce a činnosti OSVČ

← Zpět na předchozí stránku