• Efektivní systém mimosoudního vymáhání pohledávek
  • Smírčí řízení
  • Zastupování ve sporech před soudy, stálými rozhodčími soudy i rozhodci ad-hoc
  • Alternativní řešení sporů v rozhodčím řízení
  • Ochrana práv dlužníků i věřitelů v exekučním řízení

← Zpět na předchozí stránku