Advokátní kancelář Mylbachr & Jelínek vznikla počátkem roku 2014 na půdě jedné z největších brněnských společností Veletrhy Brno, a.s. (BVV). Její členové, advokáti, pracovali předtím řadu let jako interní právníci (in-house lawyers) BVV a pro tuto společnost i nadále působí jako exkluzivní dodavatelé právních služeb. Díky tomuto angažmá získali advokáti rozsáhlé znalosti a zkušenosti z mnoha oborů soukromého i veřejného práva.

Součástí každodenní agendy advokátní kanceláře je jednání jak s individuálními klienty (občany), tak i s významnými subjekty podnikatelského i veřejného sektoru (banky, velké obchodní společnosti, ministerstva). Aktivní právní praxe zahrnuje nejenom práci s tuzemskými, ale i zahraničními subjekty.

Od roku 2010 pak členové týmu kromě výše zmíněné specializace věnují svůj intenzivní zájem rovněž oblasti práva insolvenčního, když oba advokáti jsou současně činní v řadě věcí jako insolvenční správci. Společnost poskytuje právní služby v oblastech soukromého práva, tj. zejména práva obchodního, rodinného, občanského, pracovního včetně zastupování před soudy v občanském soudním řízení, dále v oblasti práva insolvenčního a práva správního.

Od roku 2016 se naše advokátní kancelář zabývá rovněž poskytováním služeb obětem dopravních
nehod a poškozeným z pracovních úrazů, které utrpěly újmu na zdraví. V této oblasti získala naše
advokátní kancelář odškodnění pro své klienty v řádech několika desítek milionů korun českých.

Společnost současně poskytuje své služby v anglickém, německém a francouzském jazyce, a to díky jazykové kompetenci AK na vysoké profesionální úrovni.